September 29, 2006
Speaking in Wisconsin
September 26, 2006
Letter to a Christian Nation by Sam Harris
September 23, 2006
Canadians
September 23, 2006
Cartoon
September 23, 2006
The God Delusion by Richard Dawkins
September 21, 2006
God-Attributed Atrocities
September 19, 2006
Science Homework
September 17, 2006
Jesus Camp
September 17, 2006
Christian Health Insurance
September 16, 2006
The Brights